Webinar

TID: TORSDAG 25. MAI, KL. 11:15–12:00

Digitale fortellinger for flyktninger og innvandrere 

Høgskolen i Innlandet inviterer til webinar om bruk av digitale fortellinger i arbeid med flyktninger og andre innvandrergrupper. 

PROGRAM

  • Velkommen og kort presentasjon av LIDA 
  • Bruk av digitale fortellinger i språkopplæring 
  • Workshop i å lage egne digitale fortellinger 
  • Flerspråklige digitale fortellinger 
  • Diskusjon og innspill 

Bakgrunnen er erfaringer vi har gjort i fire europeiske land gjennom Erasmus+ prosjektet “Learning Inclusion in a Digitale Age - Belonging and Finding a Voice in a Changing Europe”, forkortet til LIDA.  

Til sammen har det blitt laget rundt 100 personlige digitale fortellinger av sårbare grupper. I Norge har vi primært jobbet med flyktninger og innvandrere, hvor digitale fortellinger blant annet har vist seg som et svært nyttig verktøy i språkopplæring. Disse erfaringene deler vi på webinaret. Vi har dokumentert og skrevet en håndbok basert på dette arbeidet, slik at andre kan lage eller bruke digitale fortellinger i arbeidet med flyktninger eller andre utsatte grupper. 

Digitale fortellinger er en prosess hvor deltagere lager en video bestående av stillbilder og lydopptak som forteller en personlig historie. Metoden er mye brukt innen utdanning og helse, og inviterer til personlig refleksjon og deling av erfaring. 

En annen del av LIDA-prosjektet er LIDA fortellinger, en nettside med 30 enkle fortellinger på norsk og de vanligste språkene som snakkes av flyktninger i Norge. Fortellingene har både tekst, lyd og bilde på alle språkene, slik at morsmålet kan brukes som en ressurs for å lære norsk, også for de som ikke kan lese. 

Meld deg på!

Tid: torsdag 25. mai, kl. 11:15–12:00 

Webinaret er ment som en introduksjon, og vi vil organisere en oppfølging for de som vil lære mer om de praktiske sidene ved henholdsvis digital historiefortelling og flerspråklige digitale fortellinger i form av to online workshops til høsten.